Tech-Kor

Posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie w czyszczeniu i zabezpieczeniach antykorozyjnych zbiorników magazynowych substancji ropopochodnych, a w szczególności: olejów opałowych (m.in mazut) i pozostałych paliw, a także olejów smarnych i turbinowych.

Oferujemy kompleksowe wykonanie czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego zbiorników naftowych, konstrukcji stalowych i betonowych.

Podpisane umowy z odbiorcami odpadów niebezpiecznych oraz działanie zgodnie z obowiązującymu przepisami i zasadami ochrony środowiska, upoważniają nas do zaoferowania współpracy innym podmiotom gospodarczym.